Ý nghĩa Logo

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Ý nghĩa Logo

1.1. Ý nghĩa hình ảnh:

- Mặt trời: Là nguồn gốc của mọi năng lượng, nhiệt huyết mà Công ty muốn mang đến cho mọi người.

- Cán cân công lý: Thể hiện sự công bằng, chính xác. Tôn trọng sự thật, làm rõ sự thật và vạch trần những điều trái pháp luật, đạo đức xã hội tạo niềm tin vào sự công bằng của pháp luật.

- Hình tượng quyển sách đang mở tượng trưng cho Hiến pháp và pháp luật Việt Nam, thể hiện pháp luật là nền tảng, căn cứ trong mọi hoạt động của Công ty.

- Hình tượng cây viết : Gieo niềm tin, đưa tới sự thật cho mọi người đến với Công ty đồng thời truyền tải những chuẩn mực đạo đức của một người luật sư, người cầm cân nảy mực.

- Biểu tượng các chữ cái VML: Tên viết tắt cua công ty.

Ý nghĩa về màu sắc: có 2 màu chủ đạo

- Màu xanh lam: có nghĩa là sự thật, phản ánh sự thật. Nó gắn liền với màu của bầu trời không mây, trong xanh mang tới cho ta cảm giác chân thật và rõ ràng. Đem lại cảm giác tin tưởng, thấu hiểu, trung thành. Do vậy, màu xanh lam giúp chúng ta bình tĩnh và giảm căng thẳng. Đó là mục tiêu, phương châm hoạt động mà Công ty muốn hướng tới.

- Màu trắng: Không chỉ là màu sắc của sự khởi đầu tràn đầy nhiệt huyết của các thành viên sáng lập Công ty mà còn có ý nghĩa là sự kết thúc trọn vẹn. Là màu sắc của sự hoàn thiện, nền tảng của trí tuệ, thể hiện sự trong sáng minh bạch trong mọi lĩnh vực pháp luật mà Công ty hướng tới.

TIN LIÊN QUAN