Tố giác thân chủ là trái với thiên chức luật sư

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 4014 | Cật nhập: 8/9/2017 9:54:02 AM | RSS

Luật sư Trương Trọng Nghĩa đề nghị phải tăng thời gian thảo luận tổ và thảo luận tại nghị trường đối với dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS 2015. Ảnh: CHÂN LUẬN

Thời gian đọc dự thảo còn không đủ lấy đâu ra thời gian để góp ý sâu. Thử hỏi bao nhiêu đại biểu Quốc hội trong hội trường đã đọc đầy đủ dự thảo luật này và làm sao trong vòng 7 phút để có thể góp ý cho một dự luật quan trọng như dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS 2015.

Có những điểm sửa chữa do cập nhật tình hình lẽ ra phải lấy ý kiến rộng rãi hơn, chí ít là trong đại biểu Quốc hội chứ không chỉ trong Ban soạn thảo cũng như các ban, ngành liên quan. Nhưng rất tiếc đã không làm được như vậy.

Một số đại biểu Quốc hội đã được đào tạo chuyên sâu về pháp luật, đã có thực tiễn lập pháp hoặc hành nghề hàng chục năm, cùng tham gia sửa đổi, bổ sung dự luật tại Quốc hội khóa XIII mà còn thấy chới với không đủ thời gian. Huống gì những đại biểu Quốc hội khóa XIV mới chỉ tiếp xúc dự thảo luật có một vài lần.

Tuy vậy, điều này hoàn toàn có thể điều chỉnh. Tôi đề nghị dành ít nhất một ngày để thảo luận tổ trong tuần thứ 3 của kỳ họp, dành một ngày thứ Bảy để thảo luận tại Hội trường trước khi bấm nút thông qua.

Xét thấy tầm quan trọng của BLHS đối với một quốc gia, chỉ sau Hiến pháp, tôi đề nghị Quốc hội chấp thuận đề nghị này.

Tố giác là trái nguyên tắc suy đoán vô tội

Tôi là một trong bốn luật sư là đại biểu Quốc hội khóa XIV, đồng tình với ý kiến của LS Nguyễn Văn Chiến, cũng như LS Đỗ Ngọc Thịnh, là Phó chủ tịch và Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam về quy định tố giác tội phạm tại điều 19 trong dự luật.